Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤ.Ε.Κ

Αθήνα, 18.04.2012

Προσωρινή Διαταγή με αντικείμενο τη διατήρηση της υπάρχουσας νομικής & πραγματικής κατάστασης της κινητής & ακίνητης περιουσίας οφειλέτιδας και μέλους της ΜΟΤ.Ε.Κ εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών κατόπιν σχετικού αιτήματος που κατατέθηκε με την επιμέλεια του Δικηγόρου και συνεργάτη της Ενώσεως Γεωργίου Δ. Κατσαρίδη.

Η εν λόγω προσωρινή διαταγή, συνιστά σημαντική επιτυχία για τους παρακάτω λόγους:
Α. Προστατεύει ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας από οποιαδήποτε νομική ενέργεια των τραπεζών που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αλλοίωση ή στην μείωσή της (π.χ εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο, κατάσχεση ακινήτου, κατάσχεση αυτοκινήτου, δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού κ.λ.π).
Β. Η προστασία αυτή ισχύει μέχρι την συζήτηση της κύριας υποθέσεως, η οποία έχει προσδιοριστεί για το έτος 2014.
Γ. Κρίθηκε από το Δικαστήριο, ότι για την έκδοση της προσωρινής διαταγής αρκεί η ύπαρξη εξώδικων οχλήσεων χωρίς να είναι αναγκαία η επίδοση διαταγής πληρωμής.

Η ΜΟΤ.Ε.Κ χαιρετίζει την παραπάνω απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ενημερώνει τους υπερχρεωμένους πολίτες, ότι με εξειδικευμένες γνώσεις και σωστή προετοιμασία της εκάστοτε υπόθεσης είναι δυνατή η πλήρης προστασία τους απέναντι στους πιστωτές και στις πρακτικές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: