Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
101 81 Αθήνα
 
Η προώθηση προϊόντων τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, μορφές επικοινωνίας από απόσταση (διαδίκτυο, τηλέφωνο, sms κλπ), χωρίς να είναι απαραίτητη η άμεση επαφή του καταναλωτή με το προβαλλόμενο είδος. Οι νέες δυνατότητες αξιοποιούνται όλο και περισσότερο από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων προς όφελος και του καταναλωτή, ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων ακόμη και υπηρεσιών, μπορεί να προχωρήσει σε έρευνα αγοράς σε ελάχιστο χρόνο και να πετύχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Ταυτόχρονα, όμως, έχει ανοίξει και ένα παράθυρο για όλους εκείνους που επιθυμούν να προωθήσουν άμεσα προϊόντα με τα λιγότερα λειτουργικά έξοδα, χωρίς να επενδύουν στη σχέση με τον καταναλωτή. Ενδεχομένως λοιπόν ορισμένοι και προκειμένου να πετύχουν γρήγορες πωλήσεις να προχωρούν σε χρήση αναληθών ή και παραπλανητικών ισχυρισμών. Συνήθως, με τέτοιου είδους ισχυρισμούς προσπαθούν να εκμεταλλευθούν είτε την οικονομική ανέχεια στην οποία έχει περιέλθει σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας λόγω της συγκυρίας και την ευαισθησία πολλών καταναλωτών για το περιβάλλον, είτε ακόμη και θέματα υγείας.
Επίσης, συχνά προβάλλονται προϊόντα ως καινοτόμα ή ως νέας τεχνολογίας που συνιστούν για τους καταναλωτές εναλλακτικά υποκατάστατα των συνήθως κυκλοφορούντων στην αγορά προϊόντων. Αποδίδονται δε σε αυτά τα «νέα προϊόντα» ευεργετικές ιδιότητες οφειλόμενες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επικαλούνται ότι έχουν και τα οποία συχνά παρουσιάζονται και εξηγούνται με έναν επιστημονικοφανή τρόπο.
Από τις έρευνες που διεξάγονται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ύστερα από καταγγελίες αλλά και αυτεπάγγελτα διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις τέτοιων προϊόντων δεν υφίστανται τα αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των ισχυρισμών με τους οποίους προωθούνται. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος υπάρχει το ενδεχόμενο παραπλάνησης του καταναλωτή από αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή παρεμβαίνει ζητώντας από τις επιχειρήσεις να παύσουν άμεσα τη χρησιμοποίηση μη τεκμηριωμένων- ισχυρισμών και επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις, όπως συνέβη με τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:
 Ενεργειακά βραχιόλια,
 Συσκευές όζοντος,
 Συσκευές μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,
 Συσκευές εξοικονόμησης καυσίμου με χρήση μαγνητών κλπ ,
 Προϊόντα που κάνουν χρήση του όρου «οικολογικό» και τα οποία είτε δεν έχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά είτε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν, επειδή δεν υπάρχουν οικολογικά κριτήρια αξιολόγησης (π.χ. στρώματα ύπνου , τσιγαρόχαρτα)

Προκειμένου όμως να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές έγκαιρα και να προστατευθούν άμεσα και αποτελεσματικά τα οικονομικά τους συμφέροντα, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εγκαινίασε πριν από λίγο διάστημα, μία νέα πρωτοβουλία επικοινωνίας. Προχώρησε στην έκδοση προειδοποιητικού ενημερωτικού δελτίου για τις περιπτώσεις που με βάση και τη διεθνή εμπειρία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις χρήσης μη τεκμηριωμένων ή ακόμη και αναληθών ισχυρισμών. Η δημοσίευσή τους γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας http://www.efpolis.gr/ και κοινοποιείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Σας προωθούμε για το λόγο αυτό τα ενημερωτικά δελτία που αφορούν τα παρακάτω προϊόντα:
 Συσκευές απώθησης εντόμων και τρωκτικών
www.efpolis.gr/filesbase/1556_sitefile-10747.pdf
 Κλωστοϋφαντουργικά υλικά νέας τεχνολογίας (νανοτεχνολογίας ή τεχνολογίας υπέρυθρης ακτινοβολίας), με ισχυρισμούς που άπτονται θεμάτων υγείας
www.efpolis.gr/filesbase/1552_sitefile-10743.pdf
 Συσκευές υδρογονοκίνησης
www.efpolis.gr/filesbase/1559_Συσκευές%20υδρογονοκίνησης.pdf

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: