Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ

Η ΜΟΤ.Ε.Κ. ενημερώνει τους μοτοσικλετιστές για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να ορισθεί υπεύθυνος μηχανικός για την πραγματογνωμοσύνη κατασκευών ή μηχανημάτων, έλεγχος προδιαγραφών κτλ.  Τα βασικά σημεία των όρων για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης είναι:
  1. Αίτηση προς το ΤΕΕ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  2. Προκαταβολή τουλάχιστον 500€.
  3. Ορισμός κατάλληλου πραγματογνώμονα από το ΤΕΕ.
  4. Ορισμός ημέρας αυτοψίας από τον πραγματογνώμονα.
  5. Πρόσθετα ερωτήματα προς τον πραγματογνώμονα με συμπληρωματική αίτηση.
  6. Ολοκλήρωση έκθεσης πραγματογνώμονα.
  7. Εξόφληση και παραλαβή της έκθεσης.
  8. Δικαίωμα αίτησης με διευκρινίσεις επί της εκθέσεως εντός τριμήνου.
  9. Κοινοποίηση της έκθεσης από τον πραγματογνώμονα σε όλους τους εμπλεκόμενους.
Μέσα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε αναλυτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: