Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2007

ΜΙΝΙΒΙΚΕ ΚΙΝΑΣ

160726/07 Πολωνία
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα οχήματα
Προϊόν: Μοτοσικλέτα μικρού μεγέθους.
Μάρκα: άγνωστηΤύπος/ αριθμός μοντέλου: GA-637H, GA-640F2, GA-640H,GA-643B, GA-643H, GA-644H
Περιγραφή: Άγνωστη
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Τραυματισμοί
Οι εν λόγω μοτοσικλέτες μικρού μεγέθους ενέχουν σοβαρό κίνδυνο τραυματισμών γιατί: - ο τρόπος κατασκευής του καθίσματος προκαλεί έλλειψη σταθερότητας στον αναβάτη (στα μοντέλα: GA-637H, GA-640F2, GA-640H GA-644H)- το προστατευτικό της αλυσίδας δεν παρέχει επαρκή προστασία (ρούχα μπορούν να παγιδευτούν μεταξύ της αλυσίδας και του αλυσοτροχού) (στα μοντέλα: GA-637H, GA-640F2, GA-644H)- δεν υπάρχει εγχειρίδιο χρήστη στα Πολωνικά.
Τα εν λόγω προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στην Οδηγία περί Μηχανημάτων.
Ο διανομέας προέβη σε εθελούσια απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.