Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2007

MINIBIKES ΚΙΝΑΣ

240999/07 Πολωνία
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα οχήματα
Προϊόν: μοτοσικλέτες μικρού μεγέθους
Μάρκα: άγνωστη
Τύπος/ αριθμός μοντέλου GA-625, 49,0 cm³
Περιγραφή: Διαστάσεις του προϊόντος: μήκος 950 mm, πλάτος 500 mm, ύψος 565 mm
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Τραυματισμοί

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμών γιατί:

- το προστατευτικό της αλυσίδας δεν είναι επαρκές και επομένως υπάρχει κίνδυνος ο αναβάτης ή τα ρούχα του να έρθουν σε επαφή με την αλυσίδα.
- η κατασκευή του καθίσματος προκάλεσε αστάθεια στον αναβάτη. Επιπλέον, δεν υπάρχουν επαρκείς οδηγίες χρήσεις και προειδοποιήσεις.

Το εν λόγω προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην Οδηγία περί Μηχανημάτων.

Ό διανομέας προέβη σε εθελούσια απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.