Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΕΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ΚΤΕΟ για τα άνω των 51 κ.εκ. μηχανοκίνητα δίκυκλα της Αττικής.  Ότι δεν μπορούμε αποφύγουμε, ας το απολαύσουμε όσο μπορούμε! Ο έλεγχος μοτοτσυκλέτας είναι ένα μέτρο που ελπίζει να βάλει μια τάξη στην ελλειπή συντήρηση της μοτοσυκλέτας μας με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.
Όλα θα πήγαιναν καλά, αν το κόστος ήταν χαμηλότερο τουλάχιστον κατά 50% όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, εάν δεν υπήρχαν οι "μαιμού" έλεγχοι και τέλος εάν οι υποδομές μας σύμβαλαν και αυτές κατ' ελάχιστον στην ασφαλεία μας κατά την οδήγηση.
Στη συνέχεια θα αναρτήσουμε προγράμματα και από άλλες περιφέρειες της Ελλάδας.
Διαβάστε πότε είναι η “σειρά” σας:

Από 01-01-2013 έως 28-02-2013

Όλες οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-1999 έως και 31-12-1999 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο.

Από 01-03-2013 έως 31-03-2013
Όλες οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2000 έως και 31-12-2000 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο.

Από 01-04-2013 έως 30-04-2013
Όλες οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2001 έως και 31-12-2001 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο.

Από 01-05-2013 έως 31-05-2013
Όλες οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2002 έως και 31-12-2002 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο.

Από 01-06-2013 έως 30-06-2013
Όλες οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2003 έως και 31-12-2003 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο.

Από 01-07-2013 έως 31-08-2013
Όλες οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2004 έως και 31-12-2004 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο.

Από 01-09-2013 έως 31-10-2013
Όλες οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2005 έως και 31-12-2005 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο.

Από 01-11-2013 έως 31-12-2013
Όλες οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2006 έως και 31-12-2006 στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο χρονικά αριθμό κυκλοφορίας που τους είχε χορηγηθεί.
 • Οι εκπαιδευτικές μοτοσυκλέτες υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.
   Δίκυκλες μοτοσυκλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Αττικής, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα τους.
   Όσες δίκυκλες μοτοσυκλέτες όφειλαν πριν την ημερομηνία ταξινόμησης τους στην Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν προσήλθαν, θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμες.
   Ο αρχικός ή ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τα εξουσιοδοτημένα ΙΚΤΕΟ.
 • Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 •  Την ημέρα της επίσκεψης για τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και την ταυτότητά σας.

ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΚΤΕΟ
 •  Η διαδικασία στο ΚΤΕΟ για μια μοτοσυκλέτα είναι παρόμοια με αυτή που ακολουθείται για το αυτοκίνητο.
 •  Αρχικά ελέγχονται τα στοιχεία του οχήματος (αριθμός πλαισίου, πινακίδα) και στη συνέχεια πραγματοποιείται ένας οπτικός εξωτερικός έλεγχος, για την περίπτωση επικίνδυνα τοποθετημένων ή άνευ προδιαγραφών πρόσθετων αξεσουάρ.
 •  Ακολουθεί ο έλεγχος καυσαερίων, όπου και εκδίδεται αυτόματα η σχετική κάρτα, έπεται ο έλεγχος στην πίεση καθώς και στην ποιότητα/κατάσταση των ελαστικών.
 •  Αμέσως μετά ελέγχεται η αποδοτικότητα των φρένων και των ζωτικών σημείων της μοτοσυκλέτας, αλυσίδα, ανάρτηση, σύστημα μετάδοσης, απόδοση φωτιστικών σωμάτων και τέλος η μέτρηση της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια βλάβη ή ελαττωματικό ανταλλακτικό, δίνεται στον αναβάτη/ιδιοκτήτη η δυνατότητα επανελέγχου, αφού έχει γίνει η σχετική επιδιόρθωση σε εξειδικευμένο μηχανικό.
Από το κείμενο του Νίκου Βιτσιλάκη στο e-go.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: