Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2007

MINI-CROSSBIKE SHENGQI 50

171066/07 Φινλανδία
Κατηγορία: Οχήματα
Προϊόν: μοτοσικλέτες μικρού μεγέθους
Μάρκα : Mini-crossbike Shengqi,
που πωλείται ως GlansPower 50
Τύπος/ αριθμός μοντέλου: MT-DB01
Περιγραφή: μοτοσικλέτες μικρού μεγέθουςγια παιδιά, 49 cc
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Κίνδυνος τραυματισμών:- η μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσεται είναι αρκετά υψηλή για ένα μικρό παιδί με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις να είναι πολύ σοβαρές σε περίπτωση απώλειας ελέγχου.
Το προϊόν δεν περιλαμβάνει μηχανισμό που να θέτει την ταχύτητα σε όρια. - η ενωμένη σύναψη στη βάση του πεντάλ μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο βλάβης κατά τη διάρκεια της οδήγησης.- το προστατευτικό της αλυσίδας δεν είναι επαρκές και επομένως υπάρχει κίνδυνος για τον αναβάτη.

- ο σωλήνας εξάτμισης δεν έχει προστατευτικό κάλυμμα με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εγκαύματος για το χρήστη ακόμα και μετά από την οδήγηση παραδείγματος χάριν κατά το κλείσιμο της βαλβίδας καυσίμων.
Επιπλέον το προϊόν δεν φέρει οδηγίες χρήσης, σημάνσεις και δήλωση συμμόρφωσης.Το εν λόγω προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την Οδηγία περί Μηχανημάτων.
Ο εισαγωγέας προέβη σε εθελούσια απόσυρση από την αγορά