Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2007

YAMAHA NXC125, YP250, YP400, CP 250, XP500

181104/07 Ελλάδα
Κατηγορία:Οχήματα
Προϊόν:Μοτοσικλέτα
Μάρκα:Yamaha
Τύπος/ αριθμός μοντέλου:μοντέλα NXC125, YP250, YP400, CP250 και XP500
Περιγραφή:Η ανάκληση αφορά μοτοσικλέτες που κατασκευάστηκαν μέχρι τον Απρίλη του 2007. Η λίστα με τους Ευρωπαϊκούς σειριακούς αριθμούς προστίθεται στο τέλος της φόρμας.
Χώρα προέλευσης:Ιαπωνία

Στα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει το ενδεχόμενο μετά την πάροδο αρκετών ετών χρήσης η φλάντζα στεγάνωσης της αντλίας καυσίμου να ραγίσει, επιτρέποντας τη διέλευση καυσίμου από το δοχείο στον εξωτερικό χώρο.

Εθελούσιες διορθωτικές ενέργειες από τον εισαγωγέα

Έχει γίνει σχετική δημοσίευση στον Τύπο για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού με το από 9/10/2007 Δελτίο Τύπου.