Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ CSR CONGRESS

Ομιλία της Προέδρου της ΜΟΤΕΚ Κατερίνας Ριζοπούλου στο συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με θέμα "Μετά την πώληση, τι;"