Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2009

Για το 2009 τα τέλη κυκλοφορίας έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

1. 0-300 κε. 18,00
2. 301-785 κ.ε 46,00
3. 786-357 κ.ε. 112,00
4. 1358-928 κ.ε. 202,00
5. 1929-2357 κ.ε. 446,00
6. 2358 και άνω 580,00


Πηγή: ΠΟΛ.1141/24-10-2008 Υπουργείο Οικονομικών