Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Μετά από επαναλαμβανόμενες καταγγελίες και επίλυση αυτών θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που το τελευταίο διάστημα, με τις «ευχές» και της οικονομικής κρίσης, γίνονται ολοένα πιο πυκνές και πιο στυγνές.
Καθημερινά αντιμετωπίζουμε πολλών ειδών προβλήματα που οφείλονται κυρίως στην αδιαφορία ή στην «αδυναμία» των υπευθύνων να ανταποκριθούν στις νόμιμες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Ενδεικτικά και με τυχαία σειρά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αθέτηση οικονομικής συμφωνίας
2. Παράδοση διαφορετικού προϊόντος από την παραγγελία
3. Ελαττωματικό προϊόν
4. Λάθος στη συναρμολόγηση – προετοιμασία του προϊόντος
5. Καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας
6. Άρνηση ή ελλιπής κάλυψη μέσω εγγύησης
7. Αδυναμία ολοκλήρωσης παραγγελίας
8. Άρνηση επιστροφής προκαταβολής
9. Έλλειψη υποστήριξης μετά την πώληση
10. Έλλειψη συνοδευτικών εντύπων
11. Εκταμίευση δανείου πριν την παράδοση του προϊόντος
12. Παραπλάνηση νομιμότητας προϊόντος
13. Παραπλανητική διαφήμιση
14. Παραπλάνηση συμπλήρωσης σχετικών εντύπων

Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω προκύψει κατά τη συναλλαγή σας δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε αλλά απλά να κάνετε τις σωστές ενέργειες ώστε να βρείτε το δίκιο σας. Φυσικά η υπομονή και η επιμονή σας, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την πετυχημένη λύση του προβλήματος σας και πάντα αναφερόμαστε στην εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς χωρίς δηλαδή να κινήσετε νομικές διαδικασίες με δικηγόρο.

Βήμα 1: Επικοινωνούμε προφορικά με τον υπεύθυνο του προβλήματος και του εκθέτουμε την άποψη μας. Όσο πιο ενημερωμένοι είμαστε τόσο δυσκολότερα θα μπορέσει να μας απαντήσει με ασάφειες και υπεκφυγές. Αποφεύγουμε λεκτικούς εκβιασμούς ή απειλές και γενικά διατηρούμε την ψυχραιμία μας και τον ευατό μας υπό έλεγχο. Προσπαθούμε να βρούμε τη λύση και όχι να δημιουργήσουμε νέα προβλήματα.

Βήμα 2: Αν στην προφορική επικοινωνία δεν προκύψει κάποιο αποτέλεσμα ενημερώνουμε γραπτώς πλέον (συστημένη επιστολή, φαξ ή/και email) τους αρμόδιους φορείς ώστε να μας ενημερώσουν για τα δικαιώματα μας ή τις υποχρεώσεις μας. Ειδικά για θέματα που αφορούν τη μοτοσυκλέτα, τα προιόντα καθώς και τις υπηρεσίες γύρω από αυτήν ο πλέον αρμόδιος φορέας είναι η Μοτοσυκλετιστική Ένωση Καταναλωτών (ΜΟΤ.Ε.Κ.)

Βήμα 3: Φροντίζουμε στην επιστολή μας να είμαστε όσο πιο αναλυτικοί γίνεται, αναφέροντας ένα σύντομο ιστορικό του συμβάντος, τα ονόματα των εμπλεκομένων προσώπων, τα τηλέφωνα τους εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τις αξιώσεις που έχουμε από το συμβάν και το τι θεωρούμε λύση εμείς. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην κατανόηση του προβλήματος από το φορέα και στη γρηγορότερη εκκίνηση της διαδικασίας.

Βήμα 4: Κοινοποιούμε την αρχική γραπτή επικοινωνία και σε δημόσιους φορείς σχετικούς με τα δικαιώματα των καταναλωτών όπως ενδεικτικά, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, στο Συνήγορο του Πολίτη πάντα όμως σε κάποια υπηρεσία σχετική με το θέμα μας

Βήμα 5: Λαμβάνοντας την αναφορά σας, θα επικοινωνήσουμε και με τα δύο μέρη (καταναλωτής και επιχείρηση) ώστε να εκτεθούν οι απόψεις και των δύο εμπλεκομένων. Κατόπιν συνεννόησης και συζήτησης και με τους δύο προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση ώστε καταναλωτής και επιχείρηση να είναι αμφότεροι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης μας.

Βήμα 6: Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση ή τη συζήτηση έχετε το δικαίωμα να αναζητήσετε άλλους τρόπους επίλυσης του προβλήματος όπως μέσω της δικαστικής οδού.

Σημαντικό πάντως είναι να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε τρόπο και να επιλέξετε η ΜΟΤ.Ε.Κ. θα είναι πάντα δίπλά σας. Επίσης το αποτέλεσμα που θα επιτύχετε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να το γνωρίζουμε καθώς έτσι βοηθάτε να μη γίνει το δικό σας πρόβλημα και πρόβλημα κάποιου άλλου μοτοσυκλετιστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: