Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 19/5/2010 ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΜΟΤΕΚ.

Σε αυτό τον χώρο θα αναρτηθεί ο προτεινόμενος εσωτερικός κανονισμός της ΜΟΤΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: