Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2010 ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αφορά αποκλειστικά διαδικασίες πτώχευσης ή ευνοϊκό διακανονισμό για ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών. Η αίτηση στο δικαστήριο δεν μπορεί να υποβληθεί πριν τις 1/1/2011. Στο διάστημα αυτό πρέπει ο οφειλέτης να προσπαθήσει να έλθει σε συμφωνία με τον πιστωτή (τράπεζα) καταρτίζοντας σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, εάν δεν τα καταφέρει τότε λαμβάνει την τελική απόφαση το αρμόδιο δικαστήριο (ειρηνοδικείο).
Η ΜΟΤΕΚ περιλαμβάνεται στους φορείς που θα συνδράμουν στις προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως ορίζει ο νέος Νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Η ΜΟΤΕΚ αναλαμβάνει να παράσχει στα μέλη της εξειδικευμένες συμβουλές και την κατάλληλη υποστήριξη για την συμπλήρωση του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.
Τα γραφεία (Μάρνη 53, Αθήνα) θα δέχονται καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις καθώς και συναντήσεις κατόπιν ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας 210 8840327 – 6937273930).
Προκειμένου να συνδράμει η ΜΟΤΕΚ στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, χρειάζονται τα εξής έγγραφα:

1. Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης οφειλών εφόσον πρόκειται για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα (βλ. κατεβάστε το υπόδειγμα της αίτησης προς τις τράπεζες)
2. Εκκαθαριστικά Εφορίας τριών τελευταίων ετών (αντίγραφο)
3. Ε9 για ακίνητη περιουσία και τυχόν μεταβολές της (αντίγραφο) καθώς και την εμπορική αξία κάθε ακινήτου
4. Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά (προβλήματα υγείας, ανεργία κτλ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: