Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΚ 13-1-2012: ΝΟΜΟΣ 3869/2010-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Μια από τις βασικές τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 έγινε με το άρθρο 85 Α2 του Ν.3996/2011 με το οποίο προστέθηκε ένα νέο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010, σύμφωνα με το οποίο για την έκδοση προσωρινής διαταγής και την λήψη προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται και το άρθρο 781  του ΚΠολΔικ. Το άρθρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο που δικάζει την αίτηση να εκδώσει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάζει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα έως την έκδοση της απόφασης της σχετικής με τη ρύθμιση των χρεών, για να διατηρηθεί αναλλοίωτη η περιουσία του οφειλέτη.

Τα Ειρηνοδικεία (εσφαλμένως) φάνηκαν αρχικά διστακτικά στην εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
Στο Ειρηνοδικείο Κορωπίου πετύχαμε προσωρινή διαταγή του 781 ΚΠολΔ, για μέλος της ΜΟΤΕΚ, με περιεχόμενο τη μη μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του. Η απόφαση αυτή μαζί με άλλες παρόμοιες αποτελούν αφετηρία για την ανατροπή της διστακτικότητας των Δικαστών. Ήδη έχουν αρχίσει να δίνονται κάποιες προσωρινές διαταγές με βάση το άρθρο 781 ΚΠολΔ. Υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η προσωρινή διαταγή του 781 ΚΠολΔ με αίτημα που υποβάλλεται με το αρχικό  δικόγραφο της αίτησης (του άρθρου 4 Ν.3869/2010),με τις προτάσεις, προφορικά επί της έδρας αλλά και με αυτοτελές δικόγραφο και μάλιστα σε οποιοδήποτε στάδιο της κύριας δίκης αρκεί να έχει ήδη κατατεθεί η αίτηση για υπαγωγή στο Ν3869/2010. Υπάρχουν βέβαια ακόμη Δικαστές που είναι διστακτικοί σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 781ΚΠολΔ, αλλά ευελπιστούμε ότι όλο και περισσότεροι θα προσχωρούν στην ορθή άποψη ότι η εφαρμογή του άρθρου 781ΚΠολΔ δεν αποκλείεται από τις ειδικότερες διατάξεις του το άρθρου 6 του Ν3869/2010  διότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: