Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 ξεκίνησε εκ νέου η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας υπό την εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την επαναλειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή στη χώρα μας, η Ελλάδα συμμετέχει ξανά στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, έναν σημαντικό Θεσμό με εδραιωμένη παρουσία σε όλα τα κράτη-μέλη, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει τεράστια σημασία για την προστασία των καταναλωτών.
Απευθυνόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να πραγματοποιούν ασφαλείς συναλλαγές. Επίσης, θα μπορούν να προσφεύγουν για την εξωδικαστική επίλυση των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών τους με προμηθευτές που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης.
Η διαδικασία επίλυσης μιας διασυνοριακής καταναλωτικής διαφοράς ξεκινά με την υποβολή σχετικής αναφοράς εγγράφως, με την αυτοπρόσωπη παρουσία του καταναλωτή στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας, στο ίδιο κτίριο όπου στεγάζεται και ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144), ή με την αποστολή της αναφοράς ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας, τον τρόπο υποβολής αναφοράς και ενημέρωσης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κέντρου:
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.: 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784

Δεν υπάρχουν σχόλια: