Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ"

Καμία ουσίας βελτίωση ο Ν.4038/2012, για τις "εισπρακτικές" καθώς θα μας οχλούν από το πρωί της 9 έως το βράδυ της 8, και πλέον θα μας καταγράφουν όχι μόνο στην επικοινωνιακή ενημέρωση αλλά ο νέος Νόμος τους επιτρέπει, να μας καταγράφουν και όταν προβαίνουν σε ρύθμιση ή διακανονισμό οφειλής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό παροχής αποδεικτικών στοιχείων της πραγματοποιηθείσας εμπορικής συναλλαγής.Στο μόνο που ο νέος Νόμος υποχρεώνει τις" εισπρακτικές" είναι . να μας κοινοποιούν εντός 10 ημερών το πρακτικό διακανονισμού....

Επίσης σύμφωνα με την νομοθεσία (τάχα για το καλό μας) προβλέπεται:
1) Οι εταιρείες μπορούν να αρχίσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.
2) Προσδιορίζεται ένα συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη (9.00 έως 20.00) που περιορίζεται στις εργάσιμες μόνο ημέρες.
3) Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται για ένα έτος προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή και το σκοπό της.
4) Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών ενημέρωσης στις οποίες προβαίνουν προς τον οφειλέτη και να χορηγούν τα στοιχεία αυτά στον οφειλέτη ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όταν τους ζητηθεί.
5) Οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών εφαρμόζονται όχι μόνο στις εταιρείες ενημέρωσης αλλά και στους ίδιους τους δανειστές (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση.
6) Πέραν της εταιρείας ενημέρωσης που έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προβαίνει σε ενημέρωση οφειλετών.
7) Εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε όλους όσοι παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου, και όχι μόνο στις εταιρείες ενημέρωσης.

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων του Νόμου αρχίζει από 2.4.2012

H Ενωση Προστασίας Καταναναλωτών Κρήτης, δεν νοιώθει ικανοποιημένη, παρότι συμμετείχε στην δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διότι η Νέα Νομοθεσία, δεν προσφέρει την ψυχολογική ανάσα που περιμέναμε, δεν απαλλάσσει από το άγχος της 'οχλησης τα "υπερχρεωμένα νοκοικυριά" ιδιαίτερα στην ρύθμιση και στην εκχώρηση πλέον και με νόμο του διακανονισμού του χρέους του καταναλωτή, καθώς μέχρι σήμερα γινόταν "πίεση"στους καταναλωτές , από τις εταιρείες ενημέρωσης,κατά το δικό της δοκούν εκάστης, επίσης δεν μπαίνει "πλαφόν" χρέους,καθώς και ιδιότητα του οφειλέτη, πιστεύουμε ότι οι οχλήσεις θα μεγιστοποιηθούν στους άνεργους, στους άπορους με αποτέλεσμα την μέγιστη ψυχολογική και κοινωνική έκρηξη.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: