Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

ΕΠΟΧΗ FACEBOOK

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί να ενημερώνεται η επίσημη ιστοσελίδα και το blog μας. Για τη συνέχιση της ενημέρωσης και της άμεσης επικοινωνίας σας με τη ΜΟΤΕΚ μπροείτε να παρακολουθείτε τη σελίδα μας στο facebook.


Δεν υπάρχουν σχόλια: