Προφίλ

Αρχικό σήμα ΜΟΤΕΚ
Η ΜΟΤ.Ε.Κ. ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο διεκδίκησης και προστασίας των συμφερόντων του μοτοσυκλετιστή στη χώρα μας.

Ως Ένωση Καταναλωτών αποτελεί τον φορέα εκείνο που σκοπό έχει την ενασχόληση με όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους Έλληνες Μοτοσυκλετιστές ως καταναλωτές δηλαδή ως ιδιοκτήτες, κατόχους ή χρήστες (έστω και περιστασιακούς), πιθανούς ή μελλοντικούς) δικύκλων, ή ως αποδέκτες σχετικής διαφήμισης. ¨Ετσι κάθε τι που ορίζεται ως καταναλωτικό αγαθό (δρόμος, σαμάρια, λακκούβες, μπαριέρες, διόδια, ραντάρ, εργολάβοι, εξοπλισμός, εγγυήσεις, ανταλλακτικά, παροχή υπηρεσίας από αντιπροσώπους ή συνεργεία, ασφάλειες, κλπ.) την αφορά και έχει τη δυνατότητα:

1. Να ασκεί συλλογικές αγωγές.

2. Να προκαλεί την ποινική δίωξη των υπευθύνων χωρίς αυτά να γίνονται, όπως μέχρι σήμερα, στο όνομα κάποιου συγκεκριμένου μοτοσυκλετιστή ( που μπορεί να μη θέλει να «μπλέξει» ), αλλά να γίνονται συλλογικά στο όνομα της Ένωσης αυτής.

3. Να παρεμβαίνει σε αποφάσεις Υπουργείων, Δημάρχων και γενικότερα φορέων οι οποίοι αποφάσιζαν μέχρι τώρα για τους μοτοσυκλετιστές χωρίς τους μοτοσυκλετιστές.

4. Να προστατεύει τους δικυκλιστές από ενέργειες ή παραλείψεις που υπονομεύουν, βλάπτουν ή παρακωλύουν, ουσιωδώς ή όχι, με βεβαιότητα ή ενδεχομένως οριστικά ή προσωρινά τη δυνατότητα τους να χρησιμοποιούν το μέσο μετακίνησης που έχουν επιλέξει με ελευθερία και ασφάλεια


Νέο σήμα ΜΟΤΕΚ
Μέσα στα πλαίσια της δραστηριότητας της συνέταξε ερωτηματολόγιο για τη χρήση του κράνους και ειδικότερα γιατί κάποιος φοράει ή δε φοράει κράνος, έχει συμμετάσχει σε ημερίδες με αντικείμενο τα δικαιώματα και την προστασία του καταναλωτή ενώ έχει παρέμβει πολλές φορές τόσο σε τοπικό επίπεδο όπως για τον κακό φωτισμό κάποιου οδικού τμήματος ή τις λακκούβες όσο και σε γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα όπως ο νέος νόμος για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι θέσεις μας
Συνεργασίες