Υπηρεσίες

Σε αυτό το χώρο δημοσιεύονται χρήσιμα θέματα και πληροφορίες. Εάν έχετε χρήσιμα σχετικά θέματα, αποστολή στο info@motek.gr:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ

Παρακάτω θα βρείτε κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX και ανακλήσεις οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Διεύθυνση Μεταφορών
Όλες οι ανακλήσεις οχημάτων και μη ασφαλών προιόντων (μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, λοιπός εξοπλισμός)

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Όλα τα μη ασφαλή προιόντα RAPEX (μοτοσυκλετες, αυτοκίνητα, ποδήλατα, λοιπός εξοπλισμός οχημάτων και αναβατών-οδηγών, άλλος εξοπλισμός)

Ανακλήσεις-RAPEX 2011 (Αποδελτιοποίηση από τη ΜΟΤΕΚ)


  • Ανακλήσεις μοτοσυκλετών
  • Ανακλήσεις αυτοκινήτων


  • Ανακλήσεις-RAPEX 2007-2008 (Αποδελτιοποίηση από τη ΜΟΤΕΚ)


  • Ανακλήσεις ATV
  • Ανακλήσεις MINI BIKES
  • Ανακλήσεις ΚΡΑΝΩΝ
  • Ανακλήσεις ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Ανακλήσεις ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ


  • Δεν υπάρχουν σχόλια: