Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΚΧΑΝ: ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Σε ομαδικές Αγωγές, κατά των Τραπεζών θα προβεί το επόμενο διάστημα,΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων... έπειτα από την διαπιστωμένη, μη νόμιμη και καταχρηστική επιβάρυνση, στα δάνεια των Καταναλωτών. από τους Οικονομικούς και Νομικούς συνεργάτες της.

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων ,θέτοντας υπόψη το πρόβλημα ,στους νομικούς που επικουρούν το έργο της, αποφασίστηκε και θεωρήθηκε, επιτακτική η ανάγκη της άμεσης κατάθεσης Ομαδικών Αγωγών κατά των Τραπεζών, που έχουν επιβάλει όρους καταχρηστικούς στις συμβάσεις τους με την απαίτηση της επιστροφής των χρημάτων στους καταναλωτές, χρήματα, που χρόνια οι Τράπεζες επιβάρυναν τα δάνεια τους.
Παρά το ότι η πολιτεία έχει επικυρώσει με Νομοθεσία, κάποιους όρους που έχουν κριθεί από τα Ελληνικά Δικαστήρια για την καταχρηστικότητα τους παρά ταύτα οι Τράπεζες συνεχίζουν να εφαρμόζουν το "έργο " τους.
Επειδή η πιεστική πολιτική των Τραπεζών συνεχίζεται, παρά την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία,προς τους" μικρο δανειζομένους" και επειδή η πολιτική τους δεν έχει αναστραφεί, για την υποδοχή ρεαλιστικών σχεδίων των καταναλωτών, για την ρύθμιση των χρεών τους,"εξωδικαστικώς" και επειδή καλούμενες στο Ειρηνοδικείο, δεν αντιπροτείνουν, επί του υποβληθέντος σχεδίου οφειλών, αλλά συνεχίζουν να απαιτούν, ερμηνεύοντας το Ν.3869/2010, κατά την δική τους νομικίστικη αντίληψη και επειδή σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που χορηγούν στους δανειολήπτες, σε κάποια χρέη, οι επιβαρύνσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, ξεπερνούν το διπλάσιο της Αρχικής δανειοδότησης, (δανειστέν ποσό), ο δρόμος που οφείλει να οδηγήσει τους δανειολήπτες η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, είναι μονόδρομος και είναι η Δικαιοσύνη, η οποία με απόφασή της, θα υποχρεώσει τις Τράπεζες να επιστρέψουν τα χρήματα που παράνομα και καταχρηστικά παρακρατήθηκαν από τους καταναλωτές-δανειολήπτες.

Επιταυτού, καλούμε τους καταναλωτές- δανειολήπτες που θέλουν να συμμετέχουν στο 'άνοιγμα των αγωγών κατά των Τραπεζών να προσέλθουν στο Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ μέχρι τέλος Ιουνίου και να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί και πέραν της προθεσμίας, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνεται ένας κρίσιμος αριθμός αιτήσεων, πριν την κατάθεση κάθε ομαδικής αγωγής, για συγκεκριμένη πρακτική καταχρηστικότητας και εναντίον συγκεκριμένης Τράπεζας.

Οκτώ (8) είναι οι καταχρηστικοί όροι των Τραπεζών βάσει ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης:

1. Καταβολή προμήθειας ή λειτουργικών εξόδων από τον καταναλωτή στο πιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος.
2. Ο όρος που προβλέπει ότι στην περίπτωση στεγαστικού δανείου που χρησιμοποιείται για κατασκευή ή ανέγερση κατοικίας, το δάνειο κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη και ενώ η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου, από την ημέρα που κατατίθεται το ποσόν στον δεσμευμένο λογαριασμό. Ο όρος αυτός απαγορεύεται, ανεξάρτητα αν το ποσόν που κατατίθεται στον λογαριασμό του δανειολήπτη εκτοκίζεται με τόκο κατάθεσης.
3. Η επιβολή προμήθειας ή εξόδων για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου, που είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος.
4. Η επιβολή προμήθειας ή εξόδων σε κάθε κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου αναφορικά με την ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή επιταγής στα ταμεία των τραπεζών, όταν οι κινήσεις υπερβαίνουν το καθορισμένο από την τράπεζα όριο.
5. Η επιβολή εξόδων αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς, που παραμένουν ακίνητοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζει η τράπεζα.
6. Ο όρος που προβλέπει ότι οι λογαριασμοί με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από εκείνο που ορίζει η τράπεζα βαρύνονται με έξοδα τήρησης και παρακολούθησης των κινήσεων.
7. Ο όρος που υποχρεώνει τον καταθέτη να ειδοποιήσει αμέσως την τράπεζα, σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων, και ορίζει ότι η τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση που πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, πριν λάβει την προαναφερόμενη ειδοποίηση
8. Ο όρος που περιορίζει την ευθύνη των τραπεζών μόνο για δόλο ή για βαριά αμέλεια υπαλλήλου της, σε περίπτωση μη γνήσιας υπογραφής σε δελτία ή εντολές πληρωμής, αποκλείοντας κατʼ αυτόν τον τρόπο την ευθύνη της για ελαφρά αμέλεια. Έχει εφαρμογή και παράγει αποτελέσματα και έναντι των τραπεζών που δεν ήταν διάδικοι και φυσικά αφορά όλους τους καταναλωτές, οι οποίοι επωφελούνται από τις διατάξεις της χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν σε καμία διαδικασία ή κόστος

ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΙΣΧΎ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ;
Οι δανειολήπτες μπορούν να διεκδικήσουν χρήματα που είχαν παράνομα παρακρατηθεί μέχρι και πριν 20 χρόνια, από το 1991

ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΉΣ;

Ο δανειολήπτης δεν θα πληρώσει τίποτα. Η Ένωση Καταναλωτών θα αναλάβει το κόστος προετοιμασίας και κατάθεσης των αγωγών. Μόνον όταν υπάρξει οριστική απόφαση και επιστραφούν τα χρήματα θα παρακρατηθεί ένα μικρό ποσοστό για τα δικαστικά έξοδα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ;
Να προσέλθουν στο Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, Πλ.1866 αριθ.2 ,Νέα Καταστήματα ώρες 9,00-13,00 έχοντας μαζί τους τη δανειακή σύμβαση ή οποιοδήποτε έγγραφο έχει σχέση με το δάνειο τους, με την ταυτότητα και το ΑΦΜ τους , αποδείξεις πληρωμής εξόδων .......

Για πληροφορίες στο τηλ. 2821092666 στο Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών, (Νομικό Τμήμα) της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων και συγκεκριμένα στους Νομικούς Συμβούλους αυτής.
-Ποντικάκη Δημήτριο
-Ντερμανάκη Νικόλαο
-Μαυρακάκη Ελέννη
-Βροντάκη Γεώργιο
-Μπουρδάκη Ράνια
-Καλαιτζαντωνάκη Σταυρούλα

Ενημερώνουμε τους δανειολήπτες ότι, επειδή η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, θα στραφεί σε κάθε Τράπεζα ξεχωριστά, παρακαλούνται τα μέλη της, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία της καταχρηστικότητας των όρων, να προσκομίζουν ένα φάκελλο, οποίος στην Εξωτερική του επιφάνεια θα αναγράφει:
α) Ονοματεπώνυμο του Δανειολήπτη
β) Την Ονομασία της Τράπεζας
γ) Τον επιβληθέντα καταχρηστικό όρο
δ) Είδος Δανείου.
Η Πρόεδρος
της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: