Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Συνεχίζοντας την ενημέρωσή σας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων παρακολουθείστε παρακάτω το μικρό video.Για να βοηθήσετε και εσείς στην έρευνα για τον εντοπισμό του προβλήματος στον χώρο της μοτοσυκλέτας συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο της ΜΟΤΕΚ.Πηγή: http://www.isitfair.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: