Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΤΕΚ

Μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, που όχι μόνο δεν διευκολύνουν αλλά οδηγούν όλο και περισσότερους δανειολήπτες στο περιθώριο και στην απόγνωση,  το Δ.Σ. της ΜΟΤΕΚ εναρμονιζόμενο στα νέα δεδομένα, αποφάσισε:
1. Ρύθμιση  ενυπόθηκων δανείων (Ν.4161/2013)
Από 15 Ιουλίου 2013 και με την έκδοση της υπουργικής απόφασης, είναι σε ισχύ ο νέος Νόμος Ρύθμισης Οφειλών ή αλλιώς το Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες (ν.4161/2013).
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι έξι μήνες, δηλαδή ισχύει για αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2014.
Το   Πρόγραμμα διευκόλυνσης μπορεί να αξιοποιήσει ο καταναλωτής μόνο μια φορά.
Εάν υπαχθεί ο καταναλωτής στο πρόγραμμα αυτό, αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα.
Ποιους αφορά ο  νέος νόμος:
1.  Άνεργους
2.  Μισθωτούς και συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
3.  Ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά κύριο λόγο σε έναν εργοδότη
Ποιες οφειλές μπορούν να υπαχθούν:
1.  Οφειλές με προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. 
2.  Οφειλές  που δεν έχει καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση
3. Η αρχική ημερομηνία σύναψης της σύμβασης να είναι πριν τις 30-06-2010 (έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων)
Υπάρχουν επιπρόσθετα αρκετές προϋποθέσεις εισοδήματος, αντικειμενικών αξιών ακινήτων κλπ.
Η ΜΟΤΕΚ αποφάσισε να ενημερώνει τους οφειλέτες για το αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο νέο πρόγραμμα διευκόλυνσης και ρύθμισης των ενυπόθηκων δανείων για ενήμερους δανειολήπτες και να συνδράμει στη διαδικασία συμπλήρωσης των δικαιολογητικών.
2. Ένταξη στο N. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4161/2013)
Να συνεχίσει να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή και έγγραφη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες στο στάδιο προ του δικαστηρίου, για όσους μπορούν να ενταχθούν στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καθώς και στο στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στο οποίο προβλέπεται δυνητική συμβουλευτική συνδρομή των Ενώσεων Καταναλωτών.
3. Νομική στήριξη όλων των δανειοληπτών (φυσικών προσώπων & εμπόρων)
Να παρέχει νομική βοήθεια και στήριξη με έγγραφη διαπραγμάτευση, για όλους τους δανειολήπτες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
4. Νομική τεκμηρίωση καταγγελιών
Να συνεχίσει να προσφέρει διερεύνηση και νομική τεκμηρίωση σε καταγγελίες και αναφορές καταναλωτών για αθέμιτες, καταχρηστικές και παραπλανητικές πρακτικές από τις τράπεζες.
Μοναδική προϋπόθεση, σύμφωνα με το νόμο, για τις παραπάνω υπηρεσίες είναι οι πολίτες να είναι ή να  γίνουν μέλη της Ένωσης Καταναλωτών.
Η Ένωση λειτουργεί καθημερινά 10.00 - 15.00,  στη Λ. Συγγρού 3, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υπαγωγής στο «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης» μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον υπευθυνο κο Ιωάννη Κουτσάκη, τηλ. 211 7252302 και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή www.efpolis.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: